Projekt

Nabór projektów na 4 kwartę 2018 roku

Chce pomóc
dziecko

O projekcie

Dobroczyńcy na start!

Rozpoczynamy nabór wniosków o wsparcie działań na czwartą kwartę 2018 roku. Aby móc wnioskować o wsparcie, napisz do nas email na adres km@fundacjapelnaciepla.org a w nim zawrzyj informacje dotyczące projektu wsparcia, jaki chcesz zrealizować. Pamiętaj, że projekt musi wpisywać się w statut działalności fundacji. Informacje na temat zakresu działań znajdziesz na podstronie „O fundacji”. We wniosku dodaj kolejno:

– Twoje imię i nazwisko.

– Adres email osoby kontaktowej (jeżeli to nie jesteś Ty).

– Numer telefonu osoby kontaktowej

– Cel zbiórki.
Czyli np. kupno sprzętu, remont sali, organizacja wycieczki itd. Cel musi być opisany jak najbardziej szczegółowo aby był jasny do zrozumienia.

– Termin realizacji celu.

Czyli do jakiego dnia chciałbyś, aby projekt i jego cel został osiągnięty. Pomoże nam to oszacować horyzont czasowy i możliwości wsparcia.

– Opis projektu

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu. Im lepiej rozpiszesz projekt, tym większe prawdopodobieństwo, że Cię wesprzemy. Sensowność rozpisanych działań jest dla nas bardzo ważna. Chcemy mieć pewność, że są one dobrze przemyślane.

Zachęcamy do podsyłania swoich projektów.


Fatal error: Call to undefined function the_field() in /home/klient.dhosting.pl/pragmatic/fundacjapelnaciepla.org/public_html/wp-content/themes/kizukmichalska/payu.php on line 3